Genel
Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır
2 yıl önce yazıldı. | Okuma süresi: 8 dk.

Bu yazımda günümüzde evlilik en hızlı ve en ekonomik nasıl bitirilebilir, bu dava harçları ne kadardır, anlaşmalı boşanma protokolü nasıl yapılır gibi konulara değineceğim.

Öncelikle Allah'ın emri Peygamber'in kavli olarak girdiğiniz aile zinciri bazen istediğiniz gibi olmuyor. Her ne kadar en son noktaya kadar kovalanması gereken bir durum olsa da, çiftler boşanma kararı alabiliyor.

Bazıları durumu çok farklı noktalara taşırken bazıları ise iki medeni insan gibi boşanma yöntemini tercih edebiliyor. İşte bu yazıda size anlaşmalı boşanabileceğinizi ve bu durumda avukat ücretlerinden kurtulup çok ekonomik ve sorunsuz bir şekilde bu işi bitirebileceğinizi anlatacağım.

İlk olarak anlaşmalı boşanmanın ne olduğunu açıklayalım: Anlaşmalı boşanma evli bir çiftin en erken 1 yıl sonra yapabileceği bir boşanma türüdür. Bu boşanma türünün diğer boşanma türü olan çekişmeli boşanmadan farkı genellikle tek celsede bitmesi ve çok ekonomik olmasıdır.

Türk hukukunda size sağlanan kendinizi savunma ve dava açma hakkı ile bu davayı avukat kullanmadan yönlendirebilirsiniz.

Peki nasıl olacak?

Anlaşmalı boşanmada her iki tarafın da rızası aranır. Ve genel olarak hakim tarafından müdahele edilmeden hangi şartlarda anlaştıysanız işlem tamamlanır tek celsede karar verilir. Önemli olan hazırladığınız dava dilekçesinin tam olması ve harç gibi konuların tam olarak halledilmiş olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma metni içinde bazı zorunlu unsurları barındırmalıdır ve açılırken Aile mahkemesine başvurulmalıdır. Nöbetçi kurum veya kalemler size bazı konularda yardımcı olabilirler. Ama kendilerinden tüm dilekçeyi hazırlamalarını da beklemeyin.

Dava dlekçesinde çiftlerden birisi davacı biri davalı olmalıdır. Hasımsız veya karşı taraf olmadan bir boşanma dava açamazsınız. Yine aynı dilekçede davanın konusu yer almalı. Bu duruma göre genellikle "Boşanma, velayet, nafaka (tedbir-yoksulluk-iştirak), maddi ve manevi tazminat konuları belirtilir." gibi bir ifade ile özetlenir.

Açıklamalar kısmında x yılında evlendiğiniz şu kadar çocuğunuz olduğu veya olmadığı şiddetli geçimsizlik yaşadığınızı ve karşılıklı boşanmak istediğinizi barındıran bir metin koymalısınız. Bunu TMK 166/3 maddesin dayandırabilir onunla ilgili de birşeyler yazabilirsiniz. Çok uzatmadan öz bir şekilde yazmalısınız.

TMK 166/3 içeriği nedir?

Medeni Kanunun 166 maddesi 3.fıkrasında, "Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması yada bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde,evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim tarafların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz."

Daha sonrasında ise yine bir aranızdaki maddi manevi mevzular ve çocuklar için bir protokol yapmalısınız ve ek olarak bir dilekçede belirtmelisiniz.

Hukuki dayanak kısmında TMK maddesini gösterip, delil kısmında nufüs kayıtları, evlilik cüzdanları gibi evli olduğunuzu kanıtlayan bazı veriler sunmalısınız. Bunları da ek olarak ekleyebilirsiniz. Mahkeme zaten bunları tekrar isteyip inceleyecektir. (Malum sahtecilik çok fena...)

Sonuç kısmında ise "Açıklanan nedenlerle boşanmaya ve protokolde yer alan velayete, nafakaya (miktarlar belirtilerek), maddi tazminata (miktarlar belirtilerek), manevi tazminata (miktarı belirtilerek) hükmedilmesi arz edilir." gibi bir ifade veya karşılıklı hiç bir talepte bulunmadan ayrılmak istediğinizi tekrar özetlemelisiniz. Tabi protokoldeki veriler ile burası uyuşmalıdır.

Protokol ise ayrı bir metin olarak hazırlanıp, taraflar olarak çiftin ikisinin ayrıca bilgileri başta verilip altına, "Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocukların durumlarını düzenleyen ve işbu protokolü, …/ …/ … tarihinde imzalayarak, … Aile Mahkemesi’ne verdikleri anlaşmalı boşanma dilekçesine ekinde, anılan mahkemeye sunmuşlardır."

gibi bir ifade eklenmelidir. Aile Mahkemesi sayısını mahkemeye gidince öğrenebilir veya nöbetçi olarak belirtebilirsiniz. Prokol dava öncesinde düzenlemelidir. Bunu unutmayınız.

Protokol maddelerinde ise elinizdeki varlıklar, araçlar, tapular, çocukların velayeti, nafaka, tazminat gibi konulara ayrı ayrı açıklama yapmalısınız. Eğer bu maddeler eksik olursa hakim sizi boşamaz.

Çocuklar 18 yaşının altındaysa velaket konusu önemlidir. Taraflar buraya detaylı maddeler ekleyebilir. X günü görülecek Y miktarda para verilecek. Yılda şu şartlara göre artacak gibi...

Metnin son kısmında taraflardan soy adı değiştirmiş olan kızlık soyadına dönmek istediğini yazabilir. Onun dışında en son madde x adresinde y tarihinde baskı olmadan imzaladık gibi bir ifade ile en alta iki tarafında imzası olacak şekilde tamamlayabilirsiniz.

Tevzi bürosu veya bazı yerlerde kalemlerde metinleri verdiğinzi hatalarınız varsa uyarırlar düzeltirsiniz. Daha sonra ise size harç için bir ödeme planı çıkarırlar. 2022 itibari ile 750-1000 tl arasında bir maliyet ile avukata ihtiyacınız olmadan işlemi tamamlayabilirsiniz. Eğer bir avukata giderseniz 20 bin tl gibi bir ücret ödemeyi gözden çıkarmalısınız. Bu ücret malların varlığı vs. gibi durumlara göre çok daha fazla olabilir.

Daha sonrasın uyap vatandaşta açtığınız davayı görebilir hatta takip edebilirsiniz. Mahkeme taraflara bir gün verdikten sonra (yaklaşık 2-3 ay içinde), o gün iki tarafın da mahkemede bulunması gerekir. Gelmez veya gerekli bir mazeret bildirmezse, davanız anlaşmalıdan çekişmeliye döner.

Mahkemenin sizi görmek istemesinin nedeni baskı altında olup olmadığınız konusudur.

Buradaki bilgileri kullanmanızı her ne kadar istemesem de bazen yapılabilecek en iyi şeylerden birisi anlaşmalı boşanma olmaktadır.

Sevgiler saygılar.


Page generated in 0.0203 seconds.