Güzel Oğlanlar Kitabı Karakterleri

Malum Enderunlu Fazıl'ın Güzel Oğlanlar Kitabı hakkında ufak bir yazı karalamıştım bu sefer biraz daha detaya ineyim diyorum. Bu kitapta yer alan karakterlere bir göz atalım yani Enderunlu Fazıl'ın üzerinde yorumlar bıraktığı erkek milletine... Adamın ne kadar olayı benimsediğini aşağıda yer alan 43 başlığı görünce anlayacak ve şok olacaksınız. Enderunlu bu dönemde yaşasa neler yazardı düşünmedim değil hadi alalım sizi başlıklara... Bir numara Hint Güzeli İki numara Taprobane Adası Güzeli Üç numara Afgan Güzeli Dört Numara İran Güzeli Beş Rus Güzeli Altı Çin Güzeli Yedi Malezya Güzeli Sekiz Doğu Hint Adaları Güzeli Dokuz Borneo Güzeli On Bağdat Güzeli On Bir Basra Güzeli On İki Musul Güzeli On Üç Mısır Güzeli On Dört Sudan Güzeli On Beş Habeşiştan Güzeli On Altı Yemen Güzeli On Yedi Hicaz Güzeli On Sekiz Fas Güzeli On Dokuz Cezayir Güzeli Yirmi Tunus Güzeli Yirmi Bir Şam Güzeli Yirmi İki Sabri-Kuni Bey (Adalar Güzeli) Yirmi Üç Trablus Şam Güzeli Yirmi Dört Halep Güzeli Yirmi Beş Maraş Güzeli Yirmi Altı Payas ve Urfa Güzelleri Yirmi Yedi Anadolu Güzeli Yirmi Sekiz Osmanlı Yahudi Güzeli Yirmi Dokuz Çingene Güzeli Otuz Tatar Güzeli Otuz Bir Arnavut Güzeli Otuz İki Bosna Güzeli Otuz Üç Gürcü Güzeli Otuz Dört Çerkez Güzeli Otuz Beş Bulgar ve Sırp Güzeller Otuz Altı Karadağ Güzeli Otuz Yedi Romanya Güzelleri Otuz Sekiz Latin Güzeli Otuz Dokuz İstanbul Güzeli Kırk Edirne Güzeli Kırk Bir Ege Denizi Güzeli Kırk İki Bizans Güzeli Kırk Üç Aleko Bey

Erkan Kavas

Erkan Kavas

Kendisi nefes almanın ne demek olduğunu bilen, hiç durmadan nefes almaya devam eden, asıl mesleği web, mobil yazılımcılığı olsa da, favorisi ios/android uygulama geliştirme ve seocu taklidi yapmak olan bir arkadaştır.