Genel
BTK'nın AKN Başvuruma Verdiği Cevap
5 yıl önce yazıldı. | Okuma süresi: 2 dk.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapmış olduğunuz başvuru ilgisi nedeniyle Kurumumuza yönlendirilmiş olup, başvurunuz incelenmiştir.Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından İnternet Servis Sağlayıcılara (İSS) toptan seviyede sunulmakta olan DSL hizmeti tarifeleri Kurumumuzca onaylanmaktadır. Ancak İSS'lerin son kullanıcılara perakende seviyede uyguladığı DSL internet tarifeleri Kurumumuz onayına tabi olmayıp, söz konusu tarifeler İSS'ler tarafından serbestçe belirlenmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 27.12.2016 tarihli ve 2016/DK-THD/518 sayılı Kurul Kararı'nın 11 inci maddesine göre 31.12.2018 tarihi itibarıyla AKN uygulamasına son verilecektir. Bununla birlikte sunulan elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin kampanyalar kapsamında, işletmecilerce taahhüt edilen edimlerde abone aleyhine değişiklik yapılamayacağı ilgili mevzuatta ifade edilmiştir.

Bahsi geçen Kurul Kararı'nın 11 inci maddesi gereği “31.12.2018 tarihinden sonra internet hizmetinin sunumunda AKN uygulamasına son verilmesi ve tüketicilere sunulan tarife veya paketlerin AKN uygulamasını içermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, tarife veya paketlerin taahhütlü şekilde abonelere sunulması durumunda AKN uygulamasına 31.12.2018 tarihine kadar yer verilebileceği, ancak bu tarihten sonra tarife veya paketlerde AKN uygulamasına yer verilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.” şeklindedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Tüketici ile İlişkiler Müdürlüğü

Şimdi bu metini okuyunca serbestçe belirleme lafı boku yediğimizi gösteriyor. Geçmiş olsun!


Page generated in 0.0232 seconds.