SOLID, yazılım geliştirme prensiplerini ifade eden ve yazılım tasarımının daha anlaşılır, sürdürülebilir ve genişletilebilir olmasını amaçlayan bir akronimdir. SOLID, beş farklı ilkeyi temsil eder ve bu prensipler yazılım tasarımının kalitesini artırmak için kullanılır. Bu ilkeleri profesyonel iş başvurularında sizden istenen özellikler arasında görebilirsiniz. Muhtemelen iş görüşmelerinde de size ufaktan sorulur.

Nedir bu ilkeler bakalım:

S - Tek Sorumluluk İlkesi (Single Responsibility Principle):
Bu ilkeye göre bir sınıf, yalnızca bir tek sorumluluğa sahip olmalıdır. Yani bir sınıfın değişiklik nedenleri yalnızca bir tane olmalıdır. Bu ilkeye uygun olarak bir sınıf, yalnızca bir tür işi yapmalı ve ayrı görevleri birbirine karıştırmamalıdır.

O - Açık/Kapalı İlkesi (Open/Closed Principle):
Bu ilkeye göre yazılım bileşenleri (sınıflar, modüller, fonksiyonlar vb.) genişletmeye açık, değişikliğe kapalı olmalıdır. Yani mevcut kodu değiştirmeden, yeni işlevselliği eklemek mümkün olmalıdır. Bu, kodun daha az kırılgan ve daha sürdürülebilir olmasını sağlar.

L - Liskov Yerine Geçme Prensibi (Liskov Substitution Principle):
Bu ilkeye göre bir alt sınıf (alt tip), üst sınıfın (üst tip) yerine geçebilmelidir. Yani kodun herhangi bir yerinde üst sınıf nesneleri kullanılıyorsa, alt sınıf nesneleri de aynı şekilde kullanılabilmelidir. Bu, polimorfizmi destekleyerek daha esnek ve genellemeye uygun kod yazımını sağlar.

I - Arayüz Ayırma Prensibi (Interface Segregation Principle):
Bu ilkeye göre bir sınıf, ihtiyaç duymadığı metotları içeren bir arayüzü uygulamamalıdır. Yani bir sınıfın kullandığı arayüzler, sınıfın gerçekten ihtiyaç duyduğu metotları içermelidir. Bu, sınıfların gereksiz yere karmaşıklaşmasını engeller.

D - Bağımlılık Tersine Çevirme Prensibi (Dependency Inversion Principle):
Bu ilkeye göre üst seviye modüller, alt seviye modüllere bağımlı olmamalıdır. Her iki seviye de soyutlamalara (interface veya abstract sınıflar gibi) bağlı olmalıdır. Bu, bağımlılıkları yöneterek daha esnek ve kolayca değiştirilebilir kod yapısını teşvik eder.

SOLID prensipleri, yazılım tasarımının daha esnek, sürdürülebilir ve genişletilebilir olmasını sağlamak için kullanılan önemli kavramlardır. Bu prensipleri uygulamak, kod kalitesini artırabilir ve gelecekteki değişikliklere daha kolay uyum sağlayabilir hale getirebilir.